Analiza cen konkurencji


Zachowanie konkurentów i cena ich produktów mają znaczący wpływ na ceny produktów danej firmy. Każda firma powinna znać ceny produktów konkurencji i wyróżniające je cechy w stosunku do swoich produktów.

Analiza cen konkurencji

Na podstawie analizy cen konkurencji, możliwości przeprowadzania wywiadów z klientami, przedsiębiorca zobowiązany jest obiektywnie ocenić sytuację swoich produktów w stosunku do konkurencyjnych produktów. Otrzymanie wyników takiej analizy pozwoli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest możliwe, aby ustawić wyższą cenę za towar niż konkurencja, gdy korzyścią z danego produktu nie jest jego niska cena. Bardzo ważne jest poznanie reakcji konkurencji na pojawienie się nowego produktu na rynku.

Firma może powierzyć swoim przedstawicielom dokonywanie zakupów w celu porównywania cen i samych towarów między sobą. Dzięki temu jest w stanie zdobyć cenniki konkurentów, kupić ich produkty, ma także okazję przeprowadzić wywiady z kupującymi, ponieważ znają oni ceny i jakość produktów konkurencji.

Co daje analiza cen konkurencji?

Znajomość cen i produktów firmy konkurencyjnej wykorzystuje się, jako punkt wyjścia do formułowania własnych cen. Jeżeli produkt jest podobny do towarów jej głównego konkurenta, będzie zmuszona ustalić cenę zbliżoną do ceny towarów tego konkurenta. W przeciwnym razie straci na sprzedaży.

Gdy produkt jest gorszej, jakości, firma nie będzie mogła ustalić takiej samej ceny jak konkurent. Wystawienie wyższej ceny niż konkurent, będzie możliwe, gdy produkt będzie wyższej, jakości niż rywala. W konsekwencji firma wykorzystuje cenę do pozycjonowania swojej oferty na rynku w odniesieniu do oferty konkurentów.

Niezbędne wskazówki potrzebne do kontrolowania cen konkurencji

Aby podejmować decyzje w odpowiednim czasie w zakresie ustalania cen, firma musi dysponować rzetelnymi informacjami na temat postępów w sprzedaży produktów konkurencji. Oto główne wskazówki potrzebne do kontrolowania cen konkurencji:

  • Dynamika sprzedaży danych produktów (bieżąca i w porównaniu z rokiem ubiegłym)
  • Zmiany cen konkurentów dla różnych towarów
  • Sprzedaż po obniżonych cenach: określenie procentu w stosunku całkowitej sprzedaży
  • Rodzaj konsumentów, który uzyskuje największe korzyści z obniżki cen
  • Szybkość wzrostu kosztów badań marketingowych
  • Opinia potencjalnych nabywców na temat sprzedanych towarów
  • Niezadowolenie z proponowanej ceny zarówno ze strony konsumentów, jaki sprzedawców
  • Liczba utraconych konsumentów w porównaniu z poprzednim okresem.
  • Głównym wynikiem analizy informacji o cenach uzyskanych z różnych źródeł powinna być redukcja liczby nieprzewidzianych sytuacji w obszarze polityki cenowej konkurentów. W związku z tym każda firma musi znać ceny produktów konkurencji i wyróżniające je cechy wśród swoich produktów.

Po przejściu przez wszystkie etapy ustalania cen, analizowania popytu, obliczania całkowitych kosztów, znajomości cen konkurentów, firma może przystąpić do ustalenia ceny towarów. Cena ta będzie znajdować się gdzieś pomiędzy zbyt niską, niezapewniającą zysku, a zbyt wysoką, zapobiegającą tworzeniu popytu.

Więcej na https://dealavo.com/pl/